LPG op de motor 

27 dec 2005

Op deze pagina wil ik wat meer uitkleg geven over LPG installaties en hoe ze op een motorfiets (met zijspan) te gebruiken. Zoals jullie elders op deze homepage hebben kunnen lezen rijden allebei onze zijspannen op gas. Ook de ChevyVan en de Lada Niva zijn voorzien van een gasinstallatie.
Zeker in deze tijd (voorjaar 2006) rijzen de benzineprijzen de pan uit en is LPG nog redelijk betaalbaar, gemiddeld 52 eurocent per liter.

Allereerst staan hier twee PDF-bestanden om te downloaden, de eerste heb ik ooit geschreven en is geplaatst in het clubblaadje van zijspanvereniging "Het derde wiel" De tweede komt uit het clubblad van de Moto Guzzi club.

Klik HIER voor het eigen artikel. (4,7 Mb) Klik HIER voor het Guzzi artikel. (7,6 Mb)

Beide artikelen zijn al weer een paar jaar oud maar geven toch een goede indruk wat er allemaal nodig is.

Verder heeft er ook op Motor Forum .nl een artikel gestaan over een XS 1100 op LPG, klik HIER voor de link.

 

Zoals in de artikelen beschreven heb je diverse onderdelen nodig, hieronder zie je een verdamper en een mengstuk.

 

Zoals jullie in de bovenstaande artikelen hebben kunnen lezen wordt er een mengstuk (zie afbeelding hierboven) in het inlaatkanaal geplaatst. De diameter van het mengstuk moet niet groter zijn dan de diameter van de carburateur(s) of gaskleppen (in het geval van benzine mengstuk enigma 1 injectie)die erachter zitten, anders wordt de stroomsnelheid van de lucht te laag. ook is de diameter van de gaatjes en de hoeveelheid van belang. Ik heb ze 3 mm geboord.
Bij de eerste motor waar ik gas heb ingebouwd, de Enigma 1, met een tweecilinder BMW-boxer blok zat op iedere carburateur een mengstuk. (zie de afbeelding links) Dit was goed te doen, alleen bij het overnemen van stationair toerental naar zo'n 2000 toeren pakte de motor erg slecht op. Omdat de stromingssnelheid van de lucht dan te laag is. 

Daarom is het ook beter om maar één mengstuk te nemen meteen na het luchtfilter, zie het tekeningetje hiernaast. Omdat de lucht voor alle cilinders door het ene mengstuk moet is de stroming veel hoger en zal de motor veel beter oppakken.

Op de foto hiernaast zie je de constructie zoals die op de Enigma 2 zit. In het midden het mengstuk en daaronder een T-stuk, vandaar gaat het naar de twee (dubbele) carburateurs links en rechts.

 


Op de foto hier zie je het luchtverdeelstuk wat is gemaakt voor de K100. 
Lees HIER waarom de constructie zo is.

 

Op de schets rechts zie je de tekening die ik heb gebruikt om het mengstuk voor de K100 te draaien. Het schuine pijpje is erop gelast en toen doorgeboord. Het mengstuk bestaat uit twee delen die in elkaar schuiven, anders zou je nooit een holle ruimte erin kunnen draaien.....
Dit mengstuk past precies in de verbinding tussen de (standaard) luchtkast en de slang vanaf het luchtfilter.

Hiernaast zie je het mengstuk zo als ik het in de tweede fase op de BMW K100 heb geplaatst. Het eerste mengstuk zat tussen de luchtmassameter (van de benzine injectie) en de gaskleppen in. De luchtmassameter heeft echter zo'n grote weerstand dat het vacuum te groot is om de verdamper lekker af te regelen. 
Op deze foto's zie je het mengstuk (links) op de aanzuigzijde van de luchtmassameter zitten. Ik kon het originele steuntje vervangen door een zelfgemaakt mengstuk. Het gas komt via de spleet rondom in de luchtstroom.
Dit mengstuk is opgebouwd uit twee platen aluminium die op elkaar zijn geschroefd, waar ik een venturi van ongeveer 38 mm heb ingedraaid. Vervolgens een kamer heb ingedraaid en een gat voor de toevoer heb geboord. Vervolgens is de boel met vloeibare pakking tegen elkaar aan geschroefd.

 

Verder kan ik ook gelijk een hoop rare verhalen ontzenuwen over motoren met benzine injectie die op gas moeten lopen. Dat is niet zo moeilijk. Fase 1: de draden naar de benzineinjectors wordt onderbroken. fase 2: de voeding naar de elektrische benzinepomp wordt uitgeschakeld. Deze twee schakelingen kan d.m.v. een schakelaar en twee relais. Alle elektronica van de benzineinjectie blijft gewoon werken, dit is nodig omdat deze vaak ook voor de ontsteking is. Hoe het werkt met een motormanagmentsysteem met gekoppelde lambda-sonde weet ik niet, maar als iemand zijn motor beschikbaar stelt....... ;-) 

Hieronder wat adressen waar LPG apparatuur te verkrijgen is

http://www.straverlpg.nl http://www.gebrvanorsouw.nl/
http://www.bs-autotune.nl/ http://www.lpginbouw.nl/
http://www.bazuin.com  

Verder heeft de wetgever een aantal regels bepaald waaraan de installatie moet voldoen. M.i. allemaal logische regels m.b.t de veiligheid, zie hieronder.

Artikel 5.4.9
1.  Alle onderdelen van het brandstofsysteem van motorfietsen moeten veilig zijn en deugdelijk zijn bevestigd.
2.  Het brandstofsysteem mag geen lekkage vertonen.
3.  De vulopening van het brandstofreservoir moet zijn afgesloten met een passende tankdop.

Artikel 5.4.10
1.  Indien de motorfiets is voorzien van een LPG-installatie, moet deze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.4.9, voldoen aan in de volgende leden gestelde eisen.
2.  De LPG-tank:
  a.  moet permanent zijn aangebracht aan het voertuig;
  b.  mag niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak;
  c.  mag geen deuken vertonen.
3.  De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:
  a.  de veerveiligheid, die in de buitenlucht moet uitmonden;
  b.  de verdamper/drukregelaar, al dan niet gecombineerd, dan wel een mengregelsysteem;
  c.  de gasdichte kast indien de tank in de zijspanwagen is geplaatst;
  d.  de automatisch inrichting ter begrenzing van de vullingsgraad;
  e.  de automatische afnameklep op de tank;
  f.  het gasmengstuk dan wel een inspuitstuk;
  g.  de automatische afsluitklep.
4.  De in het derde lid genoemde onderdelen moeten vrij zijn van ernstige beschadigingen en mogen niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
5.  De leidingen mogen geen knikken vertonen en mogen niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
6.  De gasvoerende slangen van rubber mogen geen beschadiging vertonen waarbij het wapeningsmateriaal zichtbaar is. De slangen die aan de buitenzijde van een metalen wapening zijn voorzien, mogen geen beschadiging vertonen.

 

Artikel wordt vervolgd.